Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Nya stipendier 2018-01-23

 

 

1 FEB 
The Anders Jahre Awards for Medical Research for 2018

Two medical prizes will be awarded:

  • I. The Anders Jahre Medical Prize for outstanding scientific activity or results within Nordic medicine.
  • II. The Anders Jahre Medical Prize to young medical investigators within the Nordic countries.

All professors of medicine serving in a Nordic country are invited to nominate potential awardees.
University of Oslo

 

 

1 FEB 
Lennart J. Hägglunds stiftelse för arkeologisk forskning och utbildning

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig arkeologisk forskning och utbildning samt därmed sammanhängande historiska studier gällande Götaland och västra Svealand.
Lennart J. Hägglunds stiftelse

 

 

 

2 FEB 
Stiftelsen Klas de Vylders Stipendiefond

Stipendiet kan sökas av behövande författare som invandrat till Sverige och som påbörjat ett författarskap i Sverige.
Sveriges Författarförbund

 

 

 

15 FEB 
Alice & Helge Källssons Stiftelse

Stipendier och bidrag för att stödja forskning syftande till miljösäkrare kusttransporter. Vidare ges stipendier och bidrag till utbildning och forskning inom handel och sjöfart.
Thunbolaget

 

 

15 FEB 
Stiftelsen Anders Elofsons fond och Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder

Anslag & resestipendier för forskning inom betes- och vallkultur m m.
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

 

 

15 FEB
Handelshögskolan - 1 års praktik i San Francisco och Silicon Valley

Sök stipendium som ger 1 års praktik på Swedish-American Chamber of Commerce i San Francisco och Silicon Valley och 200 000 SEK för att täcka levnadsomkostnader. Utlysningen vänder sig till studenter på Handelshögskolans ekonomprogram.
Utlysning

 

 

 

28 FEB
Stieg Larssons Stiftelse

Stiftelsen delar ut stipendier och bidrag som avser att stödja fri journalistik och författande, arbete mot främlingsfientlighet och rasism samt jämlikhetsarbete och stöd för utsatta kvinnor. Ändamålet ska främjas genom att bidrag kan lämnas till forskning och utbildning.
Stieg Larssons Stiftelse

 

 

28 FEB 
Handelsbefrämjandets utlandsstipendier för 2018

Stipendierna kan sökas av studerande eller examinerade företrädesvis vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers för studier och undersökningar som genomförs utomlands inom
handelns område, särskilt inom parti- och detaljhandel.
Stipendier kan sökas både på kandidat- och masternivå.
Handelshögskolan

 28 FEB
Göteborgs Handelshögskolefonds Stipendiestiftelse

Stipendiestiftelse utdelar årligen stipendier till studerande i handelshögskoleämnen på högskole- och universitetsnivå vid Handelshögskolan i Göteborg.  Under 2018 kommer minst ett stipendium om vardera 30.000 kronor per stipendiat att utdelas till studerande i följande tre kategorier: Grundutbildning juridik, Grundutbildning övriga ämnen vid Handelshögskolan, samt inom Masterutbildningarna.
Utlysning

 

 

28 FEB
Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet

Stipendium delas ut till utlandssvenska barn och ungdomar för undervisning och högre utbildning i Sverige. För att komma ifråga för stipendium under år 2018 skall sökande har återvänt eller kommit till Sverige under år 2015 eller senare och vara född 1988 eller senare. Ansökningsperiod: 1 - 28 febr 2018.
Ekmanstiftelserna

 

 

1 MARS
Hjärnfondens forskningsbidrag 2018

Hjärnfonden stödjer kvalificerad forskning om hjärnan och övriga nervsystemet samt sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hela nervsystemet. 2018 års ansökningsomgång är öppen från och med den 1 februari.
Hjärnfonden

 

 

1 MARS 
IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken - Hans Bergström-priset

Priset har inrättats för att premiera ett vetenskapligt synsätt i media samt för excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap – i en tradition av upplysning, folkbildning, förklaringsdjup, framtidstro och integritet. Såväl journalister och kommunikatörer som allmänheten i stort kan nominera kandidater till priset.
Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademien

 

 

1 MARS
Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser

Bidrag ges till kvinnor som är äldre, behövande och bildade (som läst på högskola, universitet eller motsvarande eftergymnasial utbildning) till rekreation och vård. Kvinnor som är eller har varit lärarinnor för rekreation. Kvinnor som utbildar sig för eller ägnar sig åt jordbruk och/eller trädgårdsskötsel.
Fredrika Bremer Förbundet

 

 

 

5 MARS
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Resebidrag till materialinsamling och konferensdeltagande i samband med postdoktoral forskning.
Akademien

 

 

5 MARS
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Resebidrag till doktorander för materialinsamling och konferensdeltagand.
Akademien

 

 

8 MARS
Fonden och Förbundet Blödarsjuka i Sverige

Ett stipendium för medicinsk forskning till stöd för forskning inom medicinsk forskning rörande hemofili, von Willebrands sjukdom, andra blödningsrubbningar och genterapi. Forskare eller forskningsgrupp kan ansöka.
Aroseniusfonden
 

 

 

 

12 MARS
Utlandsstipendium från Hans Werthén Fonden

Ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö. Stipendiet är på mellan 100 - 200 tusen kronor. Stipendiaten ska vara mellan 25-35 år, ha lägst en akademisk grundexamen men gärna doktorsexamen. Denna ska också haft någon typ av verksamhet efter examen, gärna några års forskningsverksamhet eller utvecklande erfarenheter från näringslivet.
UtlysningKungl. IngenjörsVetenskapsAkademien
 

 

 

22 MARS
FIL FAK Bidrag ur särskilda fonder för gästföreläsare

Institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten och Humanistiska fakulteten kan söka bidrag för föreläsningar av utomstående vetenskapsmän för läsåret 2018/19.
Utlysning

 

 

 

3 APRIL
Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning

Forskningsanslag åt advokater, domare, andra vid landets allmänna domstolar anställda rättsbildade personer samt lärare vid landets universitet och högskolor. Anslag kan även utgå såsom uppmuntran och understöd för utgivandet av juridiska handböcker och annan juridisk litteratur av intresse för undervisningen inom landet.
Sveriges advokatsamfund

 

 

 

16 APRIL
Centre for Retailing planning grant

Planning grants for developing full research proposals about retailing
and wholesale trade to major research agencies. We welcome applications from all departments of the School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg. The aim is to strengthen the research about the retail industry at the School of Business, Economics and Law through enhancing the possibilities of getting research grant from major research agencies.
Handelshögskolan
 

 

 

4 MAJ
Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner

Ett stipendium om 10 000 SEK till forskare som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av grekisk kultur inom ramen för Svenska Institutets i Athen verksamhetsinriktning. Stipendieperioden skall tillbringas i Grekland.
Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner

 

 

20 MAJ
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB bjuder in koordinatorer och partners att ansöka om bidrag för planering av projekt inom EU:s ramprogram för forskning, Horisont 2020. Inriktningen ska vara mot området samhällsskydd och beredskap.
MSB


 

20 MAJ 
Ekhagastiftelsen

Stiftelsen ger stöd till forskning och utveckling inom ekologiskt lantbruk och biologisk medicin.
Ekhagastiftelsen


 

15 JUNI
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

Anslag till medicinsk vetenskaplig forskning rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedin. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde.
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse
 

 

 

Sidansvarig: Therese Palmer|Sidan uppdaterades: 2018-01-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?